Samen in beweging voor een heel mooi doel!

Hospice De Cirkel

Hospice De Cirkel is een plaatsvervangend thuis waar ongeneeslijk zieken die niet langer dan drie maanden te leven hebben, te gast zijn om te sterven. De kwaliteit van hun leven in de laatste fase staat hierbij centraal. Ze krijgen in het hospice dezelfde zorg als ze thuis zouden hebben van de thuiszorg, de huisarts, familie en vrienden en ze kunnen rekenen op de aanwezigheid en zorg van vrijwilligers. Hospice De Cirkel staat voor geborgenheid. Het biedt niet alleen de terminale bewoners een veilige en huiselijke omgeving, maar ondersteunt en begeleidt ook hun naasten. De Cirkel is er voor iedereen, ongeacht leeftijd, afkomst of geloof. In 2011 werd hospice De Cirkel voor de Zwijndrechtse Waard in Hendrik-Ido-Ambacht geopend. Dit heeft na negen jaar een breed draagvlak in de regio. Veel particulieren, bedrijven, kerken en andere fondsen schenken geld aan het hospice. Dat wordt bijzonder gewaardeerd omdat een hospice voor een groot deel afhankelijk is van donaties.

Begin 2020 zijn op het perceel aan de hoek Andoornlaan/Noordkil de voorbereidingen voor de bouw van een tweede hospice De Cirkel voor de Alblasserwaard in Papendrecht gestart. Naar verwachting opent dit hospice in het najaar van 2020 zijn deuren. Het bestuur en de vrienden van hospice De Cirkel hopen ook in deze regio op een breed draagvlak. Elke vorm van steun is van harte welkom in het belang van een zo comfortabel mogelijke laatste levensfase van mensen die niet lang meer te leven hebben.

In 2020 steunt De Kraaienrun met een loop door het prachtige Rijsoord, hospice De Cirkel. Samen in beweging voor een heel mooi doel!

Alvast hartelijk bedankt voor de sportieve steun en betrokkenheid!

www.hospicedecirkel.nl

Sluit Menu